Regulamin newsletter'a Mediateki MNK

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 1, w ramach projektu Mediateka (dalej: Mediateka MNK)

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
  2. Newsletter zawiera informacje związane z aktualną działalnością Mediateki MNK, m.in. nabytkach, nowych udostępnionych zespołach, wystawach.
  3. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne.
  4. Newsletter jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w Mediatece MNK drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  5. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania kontaktując się z Administratorem.
  6. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a. Mediateka MNK nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
  7. Mediateka MNK ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjno-ekonomicznych.

Muzeum Narodowe w Krakowie