Format DjVu - informacje

Przeglądanie treści w formacie DjVu
Do przeglądania treści dokumentów zapisanych w formacie DjVu niezbędne jest środowisko-interpreter nazywany również wirtualną maszyną Java (Java Virtual Machine), umożliwia ono uruchamianie na komputerze i przeglądarce internetowej tzw. apletów (programów) napisanych w języku Java. Aplet zawarty na tej stronie jest odpowiedzialny za prawidłowe wyświetlanie dokumentu DjVu.

Wymagania
Jedno z wymienionych środowisk J2SE Runtime Environment 1.1.4, J2ME 2.0, lub nowsze wersje.
Przynajmniej 64MB pamięci.
Przeglądarka z włączoną obsługą technologii Java. Czytaj więcej.

Informacje o formacie DjVu
DjVu (wym.deża wu) zaawansowana metoda kompresji obrazu. Technologia rozwijana przez koncern AT&T do kompresji kolorowych, skanowanych dokumentów. Oprogramowanie oparte na tej technologii stworzyła i opatentowała firma LizardTech Inc.

Format DjVu w przeciwieństwie do PDF ma charakter czysto graficzny. Algorytm DjVu opiera się na zaawansowanej metodzie segmentacji obrazu - rozdzieleniu obrazów na odrębne warstwy i poddaniu ich odrębnej optymalizacji i kompresji.